Ứng dụng máy tạo khí ozone trong  xử lý nước bể bơi : Việc ứng dụng máy ozone trong xử lý nước hồ bơi có thể giảm đáng kể sự quản lý và vận hành của quá trình xử lý nước, đồng thời máy tạo ozone có độ an toàn cao. Trong khi sử dụng clo gay nguy hiểm trong lưu trữ và sử dụng. 

1. Ozone có thể phân hủy các chất hữu cơ trong nước và có sự kết tụ vi sinh, trong khi người bơi tắm dưới nước vẫn sử dụng bình thường

2. Trong điều kiện sử dụng nhất định, như lưu thông ngược dòng, không sử dụng bể lọc than hoạt tính, ozone có thể được sử dụng làm tác nhân duy nhất để xử lý nước, không bổ sung clo, flocculant và pH điều chỉnh.